Wielka Brytania: nagroda za telefoniczny projekt oparty na Blockchain

Wielka Brytania sponsoruje badania nad nowym systemem organizowania numerów telefonicznych i zarządzaniem nimi. The Regulators’ Pioneer Fund przyzna nagrodę w wysokości prawie 700 000 GBP (prawie 95,000 USD) za projekt wykorzystujący technologię blockchain, w celu poprawy zarządzania numerami telefonicznymi w Wielkiej Brytanii.

1 miliard numerów telefonów, które są w użyciu lub są już zarezerwowane jest dostępnych dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. Ponieważ kraj przechodzi modernizację od tradycyjnych analogowych linii telefonicznych do infrastruktury internetowej, obecne systemy mogą napotykać problemy. W związku z tym technologia blockchain może zostać wykorzystana do obniżenia kosztów. Specjaliści chcą zwiększenia efektywności, usprawnienia „uciążliwego” zarządzania połączeniami i zapewnienia klientom lepszych usług.

The Regulators’ Pioneer Fund będzie współpracować z przemysłem, aby zbadać, w jaki sposób blockchain może przyspieszyć i ułatwić klientom telefonii stacjonarnej zmianę dostawcy usług. Ponadto Brytyjczycy chcą rozszerzyć badania na inne obszary, w których innowacyjne technologie, takie jak blockchain mogą być stosowane w celu przynoszenia korzyści konsumentom.

Każde rozwiązanie zbudowane w wyniku projektu zostanie przetestowane przed wdrożeniem w branży. Ponadto organy nadzoru zamierzają „dzielić się kluczowymi informacjami, najlepszymi praktykami i podstawą kodu z innymi organami regulacyjnymi.”